Reiki- ja energiahoito/ Hoitohuone Tyyni, Helsinki

Reiki- ja energiahoito Reiki hoito Helsinki Espoo Vantaa

Reiki- ja energiahoito rentouttavat, vähentävät stressiä ja elvyttävät kehon omia voimavaroja

Teen Reiki- ja energiahoitoja. Tässä hieman niistä tarkemmin:

Energiahoito

Energiahoito-nimitystä käytetään yleisnimikkeenä eri kulttuureissa tunnetulle käsillä parantamisen taidolle. Käsillä parantamista on tehty tuhansia vuosia. Energiahoidon tekniikoita on lukuisia ja niissä on useita Suomessa tunnettuja. Esimerkkejä näistä ovat muun muassa Reiki, Quantum Touch ja erilaiset healing-nimellä tunnetut hoidot.

Energiahoidon nimellä annan healing-hoitoa ja BodyMind Energy Balancing Methodiin kuuluvia energiahoidon tekniikoita. Healing-hoitoa olen opiskellut Nouseva aurinko -nimisessä henkisen kasvun keskuksessa. Olen myös opiskellut monipuolisesti muita energiahoidon menetelmiä, BodyMind Energy Balancing Methodia, Suomen energiahoitajien kursseilla.

Reiki-hoito

Reiki-hoito on yksi tunnetuimmista energiahoidon muodoista. Japanilainen opettaja Mikao Usui perehtyi eri kulttuurien hoitamisen perinteeseen ja kehitti niistä oman hoitomuodon. Tämän hoitomuodon hän nimesi Reikiksi. Alunperin Reiki kehitettiin sisäisen kasvun menetelmäksi ja energiahoitaminen oli Reikin harjoittamisen mukana saatu vaikutus.

Hoitomuotoina Reiki- ja energiahoito täydentävät toisiaan. Kokemus hoitojen tekemisestä on kehittänyt hoitamisen tapaani intuitiivisempaan suuntaan. Yhdistelen työssäni näitä hoitomuotoja ja myös muilta hoitajilta oppimaani.

Reiki- ja energiahoidon vaikutuksista

Reiki- ja energiahoito vahvistavat elämänenergiaa, elvyttävät kehon omia voimavaroja ja avaavat luontaisessa energiajärjestelmässämme olevia tukoksia. Hoitojen vaikutukset ovat rentouttavia ja rauhoittavia, niin mielen kuin kehonkin tasolla. Hoito vahvistaa rentoutumisen kautta elimistön oman puolustusjärjestelmän ja paranemismekanismien toimintaa. Rentoutumisvaikutuksen kautta autonomisen hermoston parasympaattinen hermosto pääsee aktivoitumaan. Samalla ajatukset rauhoittuvat ja mieli ja läsnäolo tulevat hellävaraisesti tähän hetkeen.

Mihin Reiki- ja energiahoito sopii

Hoito sopii hyvin rentoutumiseen, henkisen kasvun tukemiseen. Ja myös tunne-elämän tasapainottamiseen ja mielialan kohentamiseen. Sitä voi käyttää lääketieteellisen hoidon rinnalla somaattisten sairauksien hoidossa. Lisäksi se vahvistaa myös itsetuntemusta ja omalla elämänpolulla etenemistä.

Hoidolle ei kuitenkaan tarvitse olla erityistä syytä tai aihetta. Sitä voidaan käyttää osana kokonaisvaltaisen terveyden ylläpitämistä. Energiahoitaminen voi myös olla tapa löytää rentoutumishetki ja tovi itselle keskellä hektistä arkea.

Reiki- ja energiahoitoa erilaisiin tilanteisiin ja oireisiin

Reiki- ja energiahoitoa voidaan antaa erilaisiin teemoihin ja tilanteisiin kohdistaen se erilaisiin elämäntilanteisiin tasapainottamaan niiden aiheuttamia paineita. Hoitojen energia on elimistöä tervehdyttävää, hyvinvointia edistävää ja kokonaisterveyttä tukevaa. Hoitoa voidaan antaa niin fyysisille kuin psyykkisillekin oireille tai tilanteille. Myös tietyille tilanteille tai ihmissuhteille voidaan antaa hoitoa. Hoidon jälkeen asiakas on avoimempi kohtaamaan arjen haasteita.

Suosittelen aina lääketieteellisen hoidon hakemista sairauksiin. Energiahoitoja voidaan käyttää ns. täydentävinä hoitomuotoina.

Hoitoja voidaan käyttää osana erilaisten pitkäaikaissairauksien hoitoa, lääketieteellisen hoidon ohessa. Akuuttien tapaturmaisesti aiheutuneiden ns. traumojen hoitoa voidaan energiahoitoa käyttää tukemaan luonnollista palautumista. Myös esimerkiksi esiintymisjännitystä voidaan hoitaa, jolloin hoito vähentää esiintymiseen liittyviä paineita ja auttaa esiintyjää keskittymään itse esiintymiseen. Hoitojen käyttöaiheet voivat olla hyvin laajat. Kysy rohkeasti lisää, jos mietit, miten hoitoa voisi soveltaa omalla, läheisesi tai lemmikkisi kohdalla.

Reiki- ja energiahoito: mennyt ja tuleva hoidon kohteena

Hoidon aiheeksi voidaan ottaa myös esimerkiksi jokin tietty mieltäsi painava asia tai tapahtuma tai tilanne, johon kaipaat hyväksyntää ja uutta näkökulmaa tunnetasolla. Sekä mennyttä että tulevaa voidaan hoitaa. Menneiden tapahtumien hoitaminen auttaa hoidettavaa tyynnyttämään tapahtumaan liittyviä tunteita, hyväksymään tapahtuman ja luomaan uusia näkökulmia suhteessa siihen. Tulevan ajan tai tulevien tapahtumien hoitamisen kautta on voi olla mahdollista rauhoittaa omaa reagointia, jännitystä ja saada uusia näkökulmia ja tapoja suhtautua tuleviin tapahtumiin.

Mihin asiakkaat ovat kertoneet saaneensa apua Reiki- ja energiahoidosta

Asiakkaani ovat kertoneet saaneensa hoidosta apua muun muassa nivelkipuihin, niska- ja hartiakipuihin, flunssaan, päänsärkyyn, migreeniin, mielialaongelmiin, liialliseen “ajatuksissa olemiseen” sekä akuutteihin traumoihin (esim. kaatumisen aiheuttamat vammat). Lue lisää asiakaskokemuksista.

Mitä Reiki- ja energiahoidossa tapahtuu

Reiki- ja energiahoidon aikana asiakas makaa samanlaisella hoitopöydällä kuin hierojat käyttävät. Hoito voidaan tehdä myös asiakkaan istuessa tuolilla. Hoito tapahtuu tavallisesti kosketuksen välityksellä. Tällöin käsien asento on staattinen ja kosketus kevyt. Hoitoon kuuluu myös energiakentän tunnustelua ja puhdistamista. Hoitoa voidaan antaa myös pitämällä käsiä pienen välimatkan päässä kehosta.

Hoitoa annetaan kehon eri osiin keskittyen kehon energiakeskusten eli chakrojen hoitamiseen. Hoidon ajaksi on mahdollista valita kuunneltavaksi rauhallista ja rentouttavaa taustamusiikia. Hoito voidaan myös antaa hiljaisuudesta nauttien.


Lue lisää myös intuitiivisesta energiahoidosta ja chakra-hoidosta.

Teen Reiki- ja energiahoitoja myös etä- eli kaukohoitoina. Lue siitä enemmän.

Teen Reiki- ja energiahoitoja myös lemmikeille, lue tarkemmin lemmikkien hoidoista ja niiden vaikutuksista.

Hoitojen hinnasto.


Tekstissä on käytetty mainitussa kohdassa lähteenä teosta:

Johanna Blomqvist (2016) Kvanttifysiikasta energiahoitoihin.

Tekstin copyright lähdeviitteitä ja suoria lainauksia lukuunottamatta: Terhi Hinkka. Tekstiä saa lainata mainitsemalla lähteen ja linkittämällä tähän sivuun.

Kuva: Unsplash/ Chungkuk Bae 241046

Lisätietoja energiahoidosta myös muun muassa seuraavista lähteistä:

Löydä itsesi reikihoidossa. (toim. Maijaliisa Juntti) Yle Uutiset 11.4.2012. Artikkeli Yle Uutisten verkkosivuilla.

Sari McGlinn (2008) Reiki, luonnollisen parantamisen menetelmä.

Lena Johansson (2000) Reiki. Parantava energia.


Hoitohuone Tyyni

Terhi Hinkka

Energiahoitaja, Reiki Master Teacher, YTM

Uudenmaankatu 33 (parillisten viikkojen tiistait)

00120 Helsinki /

Korppaanmäentie 30 B 20

00300 Helsinki

p. 050-3446673

[email protected]