Reiki- ja energiahoito/ Hoitohuone Tyyni, Helsinki

Reiki- ja energiahoito Helsinki Espoo Vantaa

Reiki- ja energiahoito vahvistavat elämänenergiaa


Teen Hoitohuone Tyynissä Reiki- ja energiahoitoja. Energiahoito-nimitystä käytetään yleisnimikkeenä eri kulttuureissa tunnetulle käsillä parantamisen taidolle. Käsillä parantamista on tehty tuhansia vuosia. Reiki-hoito on yksi energiahoidon muodoista. Japanilainen opettaja Mikao Usui, joka perehtyi eri kulttuurien hoitamisen perinteseen ja kehitti niistä oman hoitomuodon. Tämän hoitomuodon hän nimesi Reikiksi. Alunperin Reiki kehitettiin sisäisen kasvun menetelmäksi.

Energiahoito-nimellä annan hieman erityyppistä healing-hoitoa. Tätä tekniikkaa olen opiskellut Nouseva aurinko -nimisessä henkisen kasvun keskuksessa. Hoitomuotoina Reiki- ja energiahoito täydentävät toisiaan. Kokemus hoitojen tekemisestä on kehittänyt hoitamisen tapaani intuitiivisempaan suuntaan. Yhdistelen työssäni näitä hoitomuotoja ja myös muilta hoitajilta oppimaani.

Hoidon vaikutuksista

Reiki- ja energiahoito vahvistavat elämänenergiaa, elvyttävät kehon omia voimavaroja ja avaavat luontaisessa energiajärjestelmässämme olevia tukoksia. Hoitojen vaikutukset ovat rentouttavia ja rauhoittavia, niin mielen kuin kehonkin tasolla. Hoito vahvistaa rentoutumisen kautta elimistön oman puolustusjärjestelmän toimintaa. Samalla ajatukset rauhoittuvat ja mieli ja läsnäolo tulevat hellävaraisesti tähän hetkeen. Hoito sopii hyvin tunne-elämän tasapainottamiseen ja mielialan kohentamiseen. Lisäksi se vahvistaa myös itsetuntemusta ja omalla elämänpolulla etenemistä.

Hoidolle ei kuitenkaan tarvitse olla erityistä syytä tai aihetta. Sitä voidaan käyttää osana kokonaisvaltaisen terveyden ylläpitämistä. Energiahoitaminen voi myös olla tapa löytää rentoutumishetki ja tovi itselle keskellä hektistä arkea.

Reiki-opettaja ja tietokirjailija Johanna Blomqvist (2016, 44-45) kuvaa hoitotilannetta seuraavasti: ”Hoidettaessa energiahoitaja kanavoi, välittää universaalia elämänenergiaa, hoidettavan kehoon. Sanotaan, että energia sisältää sen kaiken tiedon, jonka keho tarvitsee parantuakseen.”

Hoito tapahtuu tavallisesti kosketuksen välityksellä. Tällöin käsien asento on staattinen ja kosketus kevyt. Hoitoon kuuluu myös energiakentän tunnustelua ja puhdistamista. Hoitoa voidaan antaa myös pitämällä käsiä pienen välimatkan päässä kehosta. Asiakas makaa hoidon aikana tavallisesti samanlaisella hoitopöydällä kuin hierojat käyttävät. Hoitoa annetaan kehon eri osiin keskittyen kehon energiakeskusten eli chakrojen hoitamiseen. Hoitoa voidaan antaa myös esimerkiksi tuolilla istuvalle asiakkaalle. Hoidon ajaksi on mahdollista valita kuunneltavaksi rauhallista taustamusiikia. Hoito voidaan myös antaa hiljaisuudesta nauttien.

Hoitoa erilaisiin tilanteisiin ja oireisiin

Reiki- ja energiahoitoa voidaan antaa erilaisiin teemoihin ja tilanteisiin kohdistaen se erilaisiin elämäntilanteisiin tasapainottamaan niiden aihettamia paineita. Hoitojen energia on elimistöä tervehdyttävää, hyvinvointia edistävää ja kokonaisterveyttä tukevaa. Hoitoa voidaan antaa niin fyysisille kuin psyykkisillekin oireille tai tilanteille. Myös tietyille tilanteille tai ihmissuhteille voidaan antaa hoitoa. Hoidon jälkeen asiakas on avoimempi kohtaamaan arjen haasteita.

Suosittelen aina lääketieteellisen hoidon hakemista sairauksiin. Energiahoitoja voidaan käyttää ns. täydentävinä hoitomuotoina.

Hoitoja voidaan käyttää osana erilaisten pitkäaikaissairauksien hoitoa, lääketieteellisen hoidon ohessa. Akuuttien tapaturmaisesti aiheutuneiden ns. traumojen hoitoa voidaan energiahoitoa käyttää tukemaan luonnollista palautumista. Myös esimerkiksi esiintymisjännitystä voidaan hoitaa, jolloin hoito vähentää esiintymiseen liittyviä paineita ja auttaa esiintyjää keskittymään itse esiintymiseen. Hoitojen käyttöaiheet voivat olla hyvin laajat. Kysy rohkeasti lisää, jos mietit, miten hoitoa voisi soveltaa omalla, läheisesi tai lemmikkisi kohdalla.

Asiakkaani ovat kertoneet saaneensa hoidosta apua muun muassa nivelkipuihin, niska- ja hartiakipuihin, flunssaan, päänsärkyyn, migreeniin, mielialaongelmiin sekä akuutteihin traumoihin (esim. kaatumisen aiheuttamat vammat). Lue lisää asiakaskokemuksista.

Hoidon aiheeksi voidaan ottaa myös esimerkiksi jokin tietty mieltäsi painava asia tai tapahtuma, johon kaipaat uutta näkökulmaa tunnetasolla. Sekä mennyttä että tulevaa voidaan hoitaa. Menneiden tapahtumien hoitaminen auttaa hoidettavaa hyväksymään tapahtuman ja luomaan uusia näkökulmia suhteessa siihen. Tulevan ajan tai tulevien tapahtumien hoitaminsen kautta on voi olla mahdollista rauhoittaa omaa reagointia ja saada uusia näkökulmia ja tapoja suhtautua tuleviin tapahtumiin.

Lue lisää myös intuitiivisesta energiahoidosta ja chakra-hoidosta.

Teen Reiki- ja energiahoitoja myös lemmikeille, lue tarkemmin lemmikkien hoidoista ja niiden vaikutuksista.

Hoitojen hinnasto


Tekstissä on käytetty mainitussa kohdassa lähteenä teosta:

Johanna Blomqvist (2016) Kvanttifysiikasta energiahoitoihin.

Tekstin copyright lähdeviitteitä ja suoria lainauksia lukuunottamatta: Terhi Hinkka. Tekstiä saa lainata linkittämällä lähteeseen.

Kuva: Unsplash/ Chungkuk Bae 241046

Lisätietoja energiahoidosta myös muun muassa seuraavista lähteistä:

Löydä itsesi reikihoidossa. (toim. Maijaliisa Juntti) Yle Uutiset 11.4.2012. Artikkeli Yle Uutisten verkkosivuilla.

Sari McGlinn (2008) Reiki, luonnollisen parantamisen menetelmä.

Lena Johansson (2000) Reiki. Parantava energia.


Hoitohuone Tyyni

Terhi Hinkka

Energiahoitaja, Reiki Master Teacher, YTM

Uudenmaankatu 33 (parillisten viikkojen tiistait)

00120 Helsinki /

Korppaanmäentie 30 B 20

00300 Helsinki

p. 050-3446673

[email protected]