Intuitiivinen energiahoito / Hoitohuone Tyyni Helsinki

Intuitiivinen energiahoito Helsinki. Reiki- ja energiahoidoista voimavaroja arkeen - vahvista sisäistä liekkiäsi.

Intuitiivinen energiahoito

Intuitiivinen energiahoito suunnataan vahvasti sen saajan kehon tarpeisiin eli hoitoa suunnataan ja räätälöidään hoidon aikana sen mukaan, mitä viestiä asiakaan energiakentästä hoitajalle välittyy. Tällöin hoitajana tapa tehdä hoitoa on hänen intuitionsa ohjaama. Hoitajilla on erilaisia tapoja ja kanavia ohjata hoitoa intuitiivisesti. Niihin kuuluvat muun muassa selvätuntoisuus ja -näköisyys sekä intuition soveltaminen muunlaisin tavoin. Minulla on käytössäni useita kanavia ottaa vastaan informaatiota intuitiivisesti hoidon aikana ja suunnata hoitoa sen mukaan.

Intuitiivinen energiahoito näyttäytyy tietynlaisena vastakohtana tavoille tehdä energiahoitoa tietyin ennalta määritellyin ottein ja rutiininomaisin hoitojärjestyksin. Perinteinen Reiki-hoito on tästä esimerkki. Tapoja voi kuitenkin yhdistellä ja käytännössä niitä yhdistelläänkin hoitoa tehtäessä.

Intuitiivinen energiahoito ja intuitio

Intuitiivisella energiahoidolla voidaan tarkoittaa siis intuition avulla tehtävää energiahoitoa. Intuitiivisessa energiahoidossa voidaan myös lukea intuitiivisia kuvia asiakkaalle energiahoidon ohessa. Tällöin asiakkaalle välitetään intuitiivista, hänen energiakentästään lähtöisin olevaa tietoa kuvien muodossa. Lue intuitiivisten kuvien lukemisesta enemmän ja laajemmasta näkökulmasta kohdasta intuitiivinen luenta.

Voin tehdä sinulle intuitiivisen energiahoidon ja lisäksi lukea samalla intuitiivisia kuvia, jos niin toivot.

Lue tarkemmin myös Reiki- ja energiahoidosta.

Huomioi, että hoitoon tullessasi sinun ei tarvitse tietää, minkä energiahoidon haluat. Voimme keskustella aiheesta tullessasi hoitoon. Voit vain varata ajan 60 tai 90 minuutin hoitoon.


Tekstin ja kuvan copywrite: Terhi Hinkka. Tekstiä saa lainata linkittämällä tälle sivulle.


Hoitohuone Tyyni

Terhi Hinkka

Energiahoitaja, Reiki Master Teacher, YTM

Uudenmaankatu 33 (parillisten viikkojen tiistait)

00120 Helsinki /

Korppaanmäentie 30 B 20

00300 Helsinki

p. 050-3446673

[email protected]

Ajanvaraukset sopimuksen mukaan