Intuitiivinen energiahoito / Hoitohuone Tyyni Helsinki

Intuitiivinen energiahoito Helsinki. Reiki- ja energiahoidoista voimavaroja arkeen - vahvista sisäistä liekkiäsi.

Intuitiivinen energiahoito

Intuitiivinen energiahoito suunnataan vahvasti sen saajan kehon tarpeisiin eli hoitoa suunnataan ja räätälöidään hoidon aikana sen mukaan, mitä viestiä asiakaan energiakentästä hoitajalle välittyy. Tällöin hoitajan tapa tehdä hoitoa on hänen intuitionsa ohjaamaa. Hoitajilla on erilaisia tapoja ja kanavia ohjata hoitoa intuitiivisesti. Niihin kuuluvat muun muassa selvätuntoisuus ja -näköisyys sekä intuition soveltaminen muunlaisin tavoin. Intuitiivinen energiahoito näyttäytyy tietynlaisena vastakohtana tavoille tehdä energiahoitoa tietyin ennalta määritellyin ottein ja rutiininomaisin hoitojärjestyksin. Perinteinen Reiki-hoito on tästä esimerkki. Tapoja voi kuitenkin yhdistellä ja käytännössä niitä yhdistelläänkin hoitoa tehtäessä.

Intuitiivinen energiahoito ja intuitio

Intuitiivinen-sana voi esiintyä monissa merkityksissä energiahoidon nimessä. Intuitiivisella energiahoidolla voidaan käsittää intuition avulla tehtävää energiahoitoa. Intuitiivisella energiahoidolla voidaan ymmärtää myös esimerkiksi intuitiivisten kuvien lukemista asiakkaalle energiahoidon ohessa. Tällöin asiakkaalle välitetään intuitiivista, hänen energiakentästään lähtöisin olevaa tietoa kuvien muodossa. Lue intuitiivisten kuvien lukemisesta enemmän ja laajemmasta näkökulmasta kohdasta intuitiivinen luenta.

Tekemässäni intuitiivisessa energiahoidossa nämä suuntaukset yhdistyvät. Voin myös suunnata ja räätälöidä hoitoa asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Lue tarkemmin myös Reiki- ja energiahoidosta.

Tekstin ja kuvan copywrite: Terhi Hinkka. Tekstiä saa lainata linkittämällä lähteeseen

Hoitohuone Tyyni

Terhi Hinkka

Energiahoitaja, Reiki Master Teacher, YTM

Uudenmaankatu 33 (parillisten viikkojen tiistait)

00120 Helsinki /

Korppaanmäentie 30 B 20

00300 Helsinki

p. 050-3446673

[email protected]

Ajanvaraukset sopimuksen mukaan