Intuitiivinen luenta

Intuitiivinen luenta – Hoitohuone Tyyni, Helsinki – Energiahoitaja

Mitä intuitiivinen luenta on?

Intuitiivisen luennan avulla voit etsiä uusia näkökulmia elämääsi, esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä minulle kuuluu tunnetasolla tällä hetkellä?
  • Millaisen uuden ulottuvuuden voisin löytää haastavaan tilanteeseen?
  • Mihin suuntaan minun pitäisi lähteä kulkemaan ja millaisia ratkaisuja tilanteessani voisi olla?
  • Kuinka voisin löytää uusia suuntaviittoja elämääni?

Intuitiivisessa luennassa energiahoitaja välittää asiakkaan energiakentästä nousevia intuitiivisia kuvia ja niihin liittyviä tunnelmia ja tunteita.

Millaisia tuntemuksia ja intuitiivisia näkökulmia energiakentästä nousee

Intuitiivinen luenta on ikään kuin tunnetason ohjausta vailla yksiselitteisiä vastauksia.Tässä suhteessa se eroaa esim. ennustuksesta, jossa voidaan kertoa konkreettisia vastauksia ja antaa toimintaohjeita. Pikemminkin on ajatuksena herätellä asiakasta havainnoimaan omia tuntemuksiaan, näkemään käsitellyssä aiheessa uusia ulottuvuuksia ja ohjata tekemään omat ratkaisunsa. Luennassa tulee esille asiakkaan omasta intuitiosta kumpuavia näkökulmia, joita rationaalinen älyllinen ajattelu ei tavoita. Intuitiivinen luennassa on elementtejä, jotka lisäävät itsetuntemusta ja kykyä kuunnella omaa itseään ja omia tunteitaan.

Tunnetason tuominen näkyväksi

Intuitiivisessa luennassa energiahoitaja lukee asiakkaan energiakentässä olevia energioita intuitiivisten kuvien muodossa. Kysymys on pohjimmiltaan siitä, millaisia tunteita erilaiset asiat tai elämässä tehtävät valinnat herättävät asiakkaassa tai millaisia tunteita ja tunnelmia asiakkaan energiakentässä on parhaillaan yleisesti olemassa. Nämä energiat tai tunnelmat välittyvät intuitiivisessa luennassa asiakkaan energiakentästä nousevien erilaisten kuvien kautta. Kuvat voivat liittyä asiakkaan elämäntilanteeseen, yleiseen tilaan tai johonkin tiettyyn teemaan tai aiheeseen.

Intuitiivisten kuvien kuvakielestä

Intuitiivisessa luennassa välitettävät intuitiiviset kuvat noudattavat ns. universaalia kuvakieltä mutta ovat sidoksissa kulttuuriin, jonka osana elämme. Vastaavaa symboliikkaa ja kuvakerronnan kieltä käytetään mm. elokuvissa ja kuvajournalismissa. Intuitiivisia kuvia ja niiden tulkintaa voi rinnastaa myös unien näkemiseen ja niiden tulkintaan.

Mahdollisuus asiakkaan omalle tulkinnalle

Intuitiiviset kuvat kertovat asiakkaan elämäntilanteesta yleisesti ja kuvia voi pyytää myös toivomastaan aiheesta. Pyrin välittämään kuvat sellaisina kuin ne aistin. Välitän saamani kuvat mutten lähde tulkitsemaan niitä tarkemmin. Kuviin liittyy usein myös jokin tunnelma tai tunne ja kerron sen myös samalla. Saatan myös kertoa kuvan tulkinnasta, joka minulle on luennan aikana välittynyt. Varsinainen tulkinta jää kuitenkin asiakkaan itsensä tehtäväksi. Kuvien tulkinta ja niihin liittyvä merkityksenanto on henkilökohtaista ja se niveltyy osaksi asiakkaan omaa kokemusmaailmaa ja elämäntarinaa. Tulkinnan tekeminen ja asettaminen osaksi omaan elämään liittyviä merkityksiä jää siitä syystä asiakkaalle itselleen. Minulle voi esittää myös lukemiini kuviin liittyviä kysymyksiä.

Voit esittää energiahoitajalle omaa elämääsi koskevan kysymyksen tai pyytää tämänhetkistä elämäntilannetta koskevan yleisen luennan.

Pääsivulle

Hoitohuone Tyyni

Terhi Hinkka

Energiahoitaja, Reiki Master Teacher, YTM

Iso Roobertin katu 43 A, 1. krs., Valmennustila Roba 43:n tilat

00120 Helsinki /

Korppaanmäentie 30 B 20

00300 Helsinki

p. 050-3446673

[email protected]

Ajanvaraukset sopimuksen mukaan