Energiahoitaja Terhi Hinkka

Energiahoitaja Reiki-hoitaja Terhi Hinkka Helsinki

Tieni Reiki- ja energiahoidon pariin / Terhi Hinkka, Reiki- ja energiahoitaja ja Reiki-opettaja, Hoitohuone Tyyni, Helsinki


Olen Reiki- ja energiahoitaja Terhi Hinkka ja työskentelen Hoitohuone Tyynissä. Olen Reiki Master ja Karuna Reiki Master sekä Reiki-hoidon opettaja (Reiki Master Teacher). Olen harjoittanut Reikiä vuoden 2012 alusta alkaen. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri (sosiaalipolitiikka, Tampereen yliopisto 2003), laillistettu sosiaalityöntekijä (Valvira) ja sosiaalityön käytännön opettaja. Olen myös opiskellut luonnontieteitä yliopistossa. Aiemmin olen työskennellyt sosiaalialan asiakas- ja kehittämistehtävissä, sosiaalityön käytännön opetuksessa sekä terveydenhuollon tehtävissä.

Tieni Reikin pariin alkoi vuonna 2011 päästyäni Reiki-hoitaja Marjo Wuorisalon taitavaan käsittelyyn. Löysin itseni ennen pitkää ensimmäiseltä Reiki-kurssilta. Tunsin vahvasti tämän hoitomuodon toimivuuden ja sen vaikutukset omassa sekä hoidettavieni kehossa ja mielen tasolla. Tämän jälkeen olen hankkinut lisää kokemusta hoitamisesta ja osallistunut eri opettajien kursseille. Opettajinani ovat toimineet Sari McGlinn, Johanna Blomqvist, Raija Lensu ja Vappu Laine. Olen kerrannut kursseja, kun sopiva mahdollisuus on tullut. Näin olen voinut  olen voinut syventää ymmärrystäni hoitamisesta. Reikiin verrattuna hieman eri tekniikalla tehtävää healing-energiahoitoa olen saanut oppia Nouseva aurinko -nimisessä helsinkiläisessä henkisen kasvun keskuksessa. Reiki- ja energiahoitoja tehdessäni sovellan myös muilta hoitajilta oppimaani.

Kehon ja mielen välillä vallitseva yhteys oli tullut esille jo aiemmin työssäni sosiaali- ja terveydenhoitoalalla sekä henkilökohtaisessa elämässäni. Aihe kiinnosti minua jo ennen Reiki-hoitoon tutustumista. Kiinnostus johti minut vuonna 2008 Matkamenetelmä-kurssille Tallinnaan. Matkamenetelmän harjoituksissa esille tulleet teemat kuvastivat aiempien kokemusten tallentumista kehoon lihasmuistiin, ”lihasjumeihin”. Kun nämä asiat otettiin käsiteltäväksi harjoituksissa myös lihasmuisti (”lihasjumit”, kutsutaan myös solumuistiksi) lähtivät purkautumaan. Tämä mahdollisti kehon ja mielen palautumisen takaisin luonnonmukaisempaan, terveempään tilaan. ‘Solumuistia’ on tutkinut mm. Bruce Lipton. Tämä kaikki oppimani uusi oli enemmän kuin mielenkiintoista! Se laajensi käsitystäni ihmisestä kehollisena ja psyykkisenä olentona sekä tunteiden ja stressin vaikutuksesta ihmisiin. Halusin olla mukana oppimassa tästä aiheesta lisää. Mahdollisuus siihen avautuikin Matkamenetelmä-harjoitusten ja kursseilla avustajana toimimisen kautta. Samalla nämä asiat edistivät oman henkisen tieni etenemistä. Myöhemmät kokemukseni Reiki- ja energiahoidon vaikutuksista kehossa ja mielessä nivoivat yhteen käsitystäni ihmisestä psyko-fyysisenä kokonaisuutena. Minulla on ollut myös ilo tehdä fokusointi-harjoituksia ja intuitiivista luentaa Virpi Järvisen kanssa. Nämä harjoitukset ovat jälleen laajentaneet käsitystäni ihmisestä tunteiden ja kehon tuntemusten kokonaisuutena.

Osana Reikin välittämistä: Hoitohuone Tyynin toiminta

Reiki-hoidon harjoittamisen kautta olen saanut kokea oman kokemusmaailmani avartumista, tunne-elämäni tasapainottumista, rentoutumista ja vapautumista sekä elämänilon lisääntymistä.  Samanlaista kehitystä olen ollut saanut olla seuraamassa hoidettavissani. Myös käsitys hiljentymisestä, rauhoittumisesta ja meditaatiosta osana oman itsen ja muiden hoitamista on avartunut. Joulukuussa 2016 tutustuin Karuna Reikin energioihin käydessäni sen Karuna Reikin Master -kurssin. Karuna Reiki -symbolien saaminen tuntui voimistavan välitettävää energiaa ja luovan uusia ulottuvuuksia hoitamiseen. Matkan varrella myös hoitamisen tavat ovat monipuolistuneet ja hoitojen tekemiseen liittyvä intuitio ja rohkeus on vahvistunut. Samalla energiahoidon tekemiseen on tullut mukaan intuitiivisten kuvien ja tunnelmien luenta.

Opiskelin 2016 Reiki-opettajaksi (Reiki Master, 3B) Johanna Blomqvistin johdolla.  Reiki on minulle lahja, minulla on mahdollisuus jakaa myös eteenpäin. Sen kautta voin tuoda tasapainoa, elämäniloa ja hyvinvointia myös muiden ihmisten elämään. Haluan myös levittää hoitojen tekemisen taitoa opettamisen välityksellä. 

Luonnollinen jatkumo tälle kaikelle on ollut Hoitohuone Tyynin toiminta. Hoitohuone Tyyni on perustettiin mahdollistamaan hoitamista laajemmassa mittakaavassa ja myös Reikin opettamista. Tulevaisuudelta odotan mahdollisuuksia kehittyä energiahoitajana. Lisäksi lemmikkien hoitaminen on osa-alue, johon haluan tehdä muun energiahoitamisen osana. Tällä hetkellä teen myös intuitiivista luentaa energiahoitojen ohella ja osana niitä. Niiden kautta on avautunut aivan uusi merkitysten maailma. Keväällä 2018 hoitovalikoima täydentyi intialaisella päähieronnalla ja intialaista päähierontaa ja Reiki- tai energiahoitoa yhdistävällä hoidolla.

Aiemmasta työhistoriastani sosiaalialalla koen olevan suurta hyötyä työssäni Reiki- ja energiahoitajana. Taito kohdata ihmisiä ja hyväksyä heidän elämäntilanteensa sellaisena kuin se on, ovat läsnä myös työssäni energiahoitajana. Myös halu auttaa, kyky kuunnella ja olla mukana tukemassa asiakkaiden elämänpolkua ovat mukana molemmissa tehtävissä. Näitä pyrin välittämään myös työssäni Hoitohuone Tyynissä.

Lue Matka-menetelmästä (The Journey) tarkemmin esim. Elina Jaatisen sivuilta.

Matka-menetelmän (The Journey) englanninkieliset sivut

Etusivulle


Hoitohuone Tyyni

Terhi Hinkka

Energiahoitaja, Reiki Master Teacher, YTM

Iso Roobertin katu 43 A, 1. krs., Valmennustila Roba 43:n tilat

00120 Helsinki /

Korppaanmäentie 30 B 20

00300 Helsinki

p. 050-3446673

[email protected]

Ajanvaraukset sopimuksen mukaan


Tekstien ja kuvan copyright: Terhi Hinkka/ Hoitohuone Tyyni