Energiahoitaja Terhi

Energiahoitaja Reiki-hoitaja Terhi Hinkka Helsinki

Terhi Hinkka, Reiki- ja energiahoitaja ja Reiki-opettaja, Hoitohuone Tyyni, Helsinki

In English

Olen empaattinen ja luotettava energiahoitaja ja sosiaalialan ammattilainen. Opetan myös energiahoitoa. Tieni energiahoitojen parissa alkoi kymmenisen vuotta sitten.

Teen energisoivia ja tasapainottavia hoitoja sinun hyvinvointisi parhaaksi. Kurssien kautta opastan sinua energiahoitamisen saloihin. Haluan auttaa sinua loistamaan parhaassa potentiaalissasi ja löytämään oman sisäisen voimasi. Lämpimästi tervetuloa hoitoihin ja kursseille!

Lue: asiakkaiden ja oppilaiden kokemuksia hoidoista ja kursseilta.

Lue alta pidempi esittely minusta ja mitä olen opiskellut.

Energiahoitaja, Reiki Master Teacher Terhi Hinkka
Energiahoitaja, Reiki Master Teacher Terhi Hinkka
Terhi esittelee Hoitohuone Tyyniä

Tieni Reiki- ja energiahoidon pariin / Terhi Hinkka, Reiki- ja energiahoitaja ja Reiki-opettaja, Hoitohuone Tyyni, Helsinki

Olen Reiki- ja energiahoitaja Terhi Hinkka ja työskentelen Hoitohuone Tyynissä. Olen harjoittanut Reikiä vuoden 2012 alusta alkaen. Olen Reiki Master ja Karuna Reiki Master sekä Reiki-hoidon opettaja (Reiki Master Teacher). Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri (sosiaalipolitiikka, Tampereen yliopisto 2003), laillistettu sosiaalityöntekijä ja sosiaalityön käytännön opettaja. Olen myös opiskellut luonnontieteitä yliopistossa. Aiemmin olen työskennellyt sosiaalialan asiakas- ja kehittämistehtävissä, sosiaalityön käytännön opetuksessa sekä terveydenhuollon tehtävissä.

Tieni Reikin pariin alkoi vuonna 2011. Pääsin silloin Reiki-energiahoitaja Marjo Wuorisalon taitavaan käsittelyyn. Löysin itseni ennen pitkää myös ensimmäiseltä Reiki-kurssilta. Tunsin vahvasti tämän hoitomuodon toimivuuden ja sen vaikutukset kehon ja mielen tasolla. Myös hoidettavani raportoivat hoitojen positiivisista vaikutuksista. Tämän jälkeen olen hankkinut lisää kokemusta hoitamisesta. Olen osallistunut eri opettajien kursseille. Opettajinani ovat toimineet Sari McGlinn, Johanna Blomqvist, Raija Lensu ja Vappu Laine. Olen kerrannut kursseja, kun sopiva mahdollisuus on tullut. Näin olen voinut  olen voinut syventää ymmärrystäni hoitamisesta. Reikiin verrattuna hieman eri tekniikalla tehtävää healing-energiahoitoa olen saanut oppia Nouseva aurinko -nimisessä helsinkiläisessä henkisen kasvun keskuksessa. Lisäksi mukaan tulivat vuodesta 2022 alkaen Suomen Energiahoitajien opit. Theta healing laajensi hoitomenetelmien valikoimaa ja tapaa tehdä hoitoja vuonna 2023. Kvanttihypnoosi tuli mukaan saman vuoden syksyllä. Reiki- ja energiahoitoja tehdessäni sovellan myös muilta hoitajilta oppimaani.

Kehon ja mielen välinen yhteys

Kehon ja mielen välillä vallitseva yhteys oli tullut esille jo aiemmin työssäni sosiaali- ja terveydenhoitoalalla. Se oli tullut esille myös henkilökohtaisessa elämässäni. Aihe kiinnosti minua jo ennen Reiki-menetelmään tutustumista. Vuonna 2002 kävin Alexander-menetelmän kurssin ja innostuin siellä oppimastani kovasti. Kiinnostus aihepiiriä kohtaan johti minut vuonna 2008 Matkamenetelmä-kurssille Tallinnaan. Matkamenetelmän harjoituksissa esille tulleet teemat kuvastivat aiempien kokemusten tallentumista kehoon lihasmuistiin, ”lihasjumeihin”. Kun nämä asiat otettiin käsiteltäväksi harjoituksissa myös lihasmuisti (”lihasjumit”, kutsutaan myös solumuistiksi) lähtivät purkautumaan. Tämä mahdollisti kehon ja mielen palautumisen takaisin luonnonmukaisempaan, terveempään tilaan. ‘Solumuistia’ on tutkinut mm. Bruce Lipton.

Tämä kaikki oppimani uusi oli enemmän kuin mielenkiintoista! Se laajensi käsitystäni ihmisestä kehollisena ja psyykkisenä olentona sekä tunteiden ja stressin vaikutuksesta ihmisiin. Halusin olla mukana oppimassa tästä aiheesta lisää. Mahdollisuus siihen avautuikin Matkamenetelmä-harjoitusten ja kursseilla avustajana toimimisen kautta. Samalla nämä asiat edistivät oman henkisen tieni etenemistä. Myöhemmät kokemukseni Reiki- ja energiahoidon vaikutuksista kehossa ja mielessä rakensivat käsitystäni ihmisestä psyko-fyysisenä kokonaisuutena. Minulla on ollut myös ilo kokeilla fokusointi-harjoituksia ja intuitiivista luentaa kehon ja mielen yhteyteen fokusointi-ohjaaja (Certified Focusing Trainer) Virpi Lehtisen kanssa. Nämä harjoitukset ovat jälleen laajentaneet käsitystäni ihmisestä tunteiden ja kehon tuntemusten kokonaisuutena. Esille on tullut myös tekemäni intuitiivisen luennan ja fokusoinnin yhtymäkohdat. Syksyllä 2021 tutustuin kehoterapeuttiseen TRE-menetelmään ja se laajensi ymmärrystäni ihmisen keho-mieli-yhteydestä ja negatiivisten tunnekokemusten ja traumojen purkamisesta.

Oman henkisen kasvun ja eheytymisen prosessi

Reiki-hoidon harjoittamisen kautta olen saanut kokea oman kokemusmaailmani avartumista ja tunne-elämäni tasapainottumista. Olen saanut kokea myös rentoutumista, vapautumista ja elämänilon lisääntymistä.  Samanlaista kehitystä olen ollut saanut olla seuraamassa hoidettavissani. Myös käsitys hiljentymisestä, rauhoittumisesta ja meditaatiosta osana oman itsen ja muiden hoitamista on avartunut. Joulukuussa 2016 tutustuin Karuna Reikin energioihin käydessäni sen Karuna Reikin Master -kurssin. Karuna Reiki -symbolien saaminen tuntui voimistavan välitettävää energiaa ja luovan uusia ulottuvuuksia hoitamiseen. Matkan varrella myös hoitamisen tavat ovat monipuolistuneet ja hoitojen tekemiseen liittyvä intuitio ja rohkeus on vahvistunut. Samalla energiahoidon tekemiseen on tullut mukaan intuitiivisten kuvien ja tunnelmien luenta.

Opiskelin vuonna 2016 Reiki-opettajaksi (Reiki Master, 3B) Johanna Blomqvistin johdolla. Reikin välittäminen on minulle lahja, jota minulla on mahdollisuus jakaa myös eteenpäin. Sen kautta voin tuoda tasapainoa, elämäniloa ja hyvinvointia myös muiden ihmisten elämään. Haluan myös levittää hoitojen tekemisen taitoa opettamisen välityksellä.

Energiahoitajalle avautuu uusia näkökulmia

Luonnollinen jatkumo tälle kaikelle on ollut Hoitohuone Tyynin toiminta. Hoitohuone Tyyni on perustettiin mahdollistamaan hoitamista laajemmassa mittakaavassa ja myös Reikin opettamista. Lisäksi lemmikkien hoitaminen on osa-alue, johon haluan tehdä muun energiahoitamisen osana. Tällä hetkellä teen myös intuitiivista luentaa energiahoitojen ohella ja osana niitä. Niiden kautta on avautunut aivan uusi merkitysten maailma.

Vuoden 2022 alusta alkaen pääsin opiskelemaan energeettistä jäsenkorjausta, energiahoidon tekniikoita, tunnetyöskentelyn naputtelutekniikkaa (EFT-naputtelutekniikka) ja henkisen tason energiahoitoa. Olen päässyt syventymään niihin Body Mind Energy Balancing Methodia opiskellessani Suomen energiahoitajien kursseilla. Lisäksi opiskellut Theta healing -energiahoidon tekniikkaan ja uskomus- ja tunnetyöskentelyyn Suvi Bowellan’in opissa. Nämä ovat laajentaneet huomattavasti käsitystäni energiahoidoista. Ne ovat antaneet hoitamiseen mahdollisuuksia, joilla päästään lähestymään samaa negatiivista tunnekokemusta eri näkökulmista. Syksyllä 2023 kävin Kvanttihypnoosikoulutuksen perusteet Maiju Saariniemen johdolla. Kvanttihypnoosi on henkisesti eheyttävä kvanttimatka omiin kokemuksiimme. Omat kokemukseni näistä hoidoista ovat olleet todella mielenkiintoisia ja avanneet uusia näkökulmia asioihin. On ilo tehdä näitä hoitoja asiakkaille ja auttaa heitä elämässään eteenpäin.

Aiemmasta työhistoriastani ja koulutuksestani sosiaalialalla koen olevan suurta hyötyä työssäni Reiki- ja energiahoitajana. Sosiaalialan ammattilaisuus antaa todella hyvän pohjan tehdä hoitamista työnä. Taito kohdata ihmisiä ja hyväksyä heidän elämäntilanteensa sellaisena kuin se on, ovat läsnä myös työssäni energiahoitajana ja opettajana/kouluttajana. Myös halu auttaa, kyky kuunnella ja olla mukana tukemassa asiakkaiden elämänpolkua ovat mukana molemmissa tehtävissä. Näitä pyrin välittämään myös työssäni Hoitohuone Tyynin toiminnan kautta.


Nämä opinnot ovat tukeneet minua energiahoitajana:

Body Mind Energy Balancing Method -hoitaja, taso 3, Suomen energiahoitajien energiahoidon koulutusohjelman kaikki kurssit vuosina 2022-2023. Kouluttajat: Petri Filipczak ja Miia Varpalahti

EFT (Emotion Freedom Technique) -naputtelutekniikan (tapping) kurssi, v. 2022, osana Suomen energiahoitajien koulutusohjelmaa opintoja

Theta healing -practitioner/-hoitaja, 2023, kouluttaja: Suvi Bowellan; käydyt kurssit: Basic DNA (Theta Healing -energiahoidon peruskurssi), Advanced DNA (Theta Healing -energiahoidon jatkokurssi) ja Dig Deeper (Theta Healing -energiahoidon syventävä jatkokurssi)

Kvanttihypnoosikoulutuksen perusteet -kurssi, 10/2023, kouluttaja: Marjut Saariniemi. Teen tällä hetkellä kvanttihypnoosihoidon harjoitushoitoja.

Reiki Master Teacher (Reiki-menetelmän opettaja), 2016, opettaja: Johanna Blomqvist

Reiki-menetelmän kursseja (tasot 1-3A) vuosina 2012-2016. Opettajat: Sari McGlinn, Raija Lensu, Johanna Blomqvist

Karuna Reiki Master 2016. Opettaja: Vappu Laine

healing, intialainen päähieronta ja ayurvedinen pään ja kasvojen hieronta -kurssit, vv. 2014-2021

yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä 2003

sosiaalityön käytännön opettaja 2009

muita keho- ja keho-mieliterapeuttisten menetelmien kursseja vuosina 2002-2020


Lue lisää hoidoista.

Lue Matka-menetelmästä (The Journey) tarkemmin esim. Elina Jaatisen sivuilta.

Matka-menetelmän (The Journey) englanninkieliset sivut

Sivun pääkuva: Canva.com


Hoitohuone Tyyni

Terhi Hinkka

Energiahoitaja, Reiki Master Teacher, YTM

Uudenmaankatu 33 (parillisten viikkojen tiistait)

00120 Helsinki /

Korppaanmäentie 30 B 20

00300 Helsinki

p. 050-3446673

[email protected]

Ajanvaraukset sopimuksen mukaan


Tekstien ja kuvan copyright: Terhi Hinkka/ Hoitohuone Tyyni