Energiahoitaja Terhi

Energiahoitaja Reiki-hoitaja Terhi Hinkka Helsinki

Terhi Hinkka, Reiki- ja energiahoitaja ja Reiki-opettaja, Hoitohuone Tyyni, Helsinki

In English

Olen empaattinen ja luotettava energiahoitaja ja sosiaalialan ammattilainen. Opetan myös energiahoitoa. Tieni energiahoitojen parissa alkoi vuonna kymmenisen vuotta sitten.

Teen energisoivia ja tasapainottavia hoitoja sinun hyvinvointisi parhaaksi. Kurssien kautta opastan sinua energiahoitamisen saloihin. Haluan auttaa sinua loistamaan parhaassa potentiaalissasi ja löytämään oman sisäisen voimasi. Lämpimästi tervetuloa hoitoihin ja kursseille!

Lue: asiakkaiden ja oppilaiden kokemuksia hoidoista ja kursseilta.

Lue alta, mitä olen opiskellut ja pidempi esittely minusta.

Energiahoitaja, Reiki Master Teacher Terhi Hinkka
Energiahoitaja, Reiki Master Teacher Terhi Hinkka
Terhi esittelee Hoitohuone Tyyniä

Mitkä opinnot ovat tukeneet minua tehtävässäni:

yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä 2003

sosiaalityön käytännön opettaja 2009

Reiki-menetelmän kursseja vuosina 2012-2016

Reiki Master Teacher (Reiki-hoidon opettaja) 2016

Karuna Reiki Master 2016

Body Mind Energy Balancing Method: Olen tämän metodin mukainen tason 1 energiahoitaja. Lisäksi olen käynyt tason 2 kurssit. Teen tällä hetkellä tasoon 2 liittyviä harjoitushoitoja. Keväällä 2023 osallistun tason 3 kurssille.

healing, intialainen päähieronta ja ayurvedinen pään ja kasvojen hieronta -kurssit, vv. 2014, 2018 ja 2021.

keho- ja keho-mieliterapeuttisten menetelmien kursseja vuosina 2002-2020


Tieni Reiki- ja energiahoidon pariin / Terhi Hinkka, Reiki- ja energiahoitaja ja Reiki-opettaja, Hoitohuone Tyyni, Helsinki

Olen Reiki- ja energiahoitaja Terhi Hinkka ja työskentelen Hoitohuone Tyynissä. Olen harjoittanut Reikiä vuoden 2012 alusta alkaen. Olen Reiki Master ja Karuna Reiki Master sekä Reiki-hoidon opettaja (Reiki Master Teacher). Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri (sosiaalipolitiikka, Tampereen yliopisto 2003), laillistettu sosiaalityöntekijä ja sosiaalityön käytännön opettaja. Olen myös opiskellut luonnontieteitä yliopistossa. Aiemmin olen työskennellyt sosiaalialan asiakas- ja kehittämistehtävissä, sosiaalityön käytännön opetuksessa sekä terveydenhuollon tehtävissä.

Tieni Reikin pariin alkoi vuonna 2011. Pääsin silloin Reiki-energiahoitaja Marjo Wuorisalon taitavaan käsittelyyn. Löysin itseni ennen pitkää myös ensimmäiseltä Reiki-kurssilta. Tunsin vahvasti tämän hoitomuodon toimivuuden ja sen vaikutukset kehon ja mielen tasolla. Myös hoidettavani raportoivat hoitojen positiivisista vaikutuksista. Tämän jälkeen olen hankkinut lisää kokemusta hoitamisesta. Olen osallistunut eri opettajien kursseille. Opettajinani ovat toimineet Sari McGlinn, Johanna Blomqvist, Raija Lensu ja Vappu Laine. Olen kerrannut kursseja, kun sopiva mahdollisuus on tullut. Näin olen voinut  olen voinut syventää ymmärrystäni hoitamisesta. Reikiin verrattuna hieman eri tekniikalla tehtävää healing-energiahoitoa olen saanut oppia Nouseva aurinko -nimisessä helsinkiläisessä henkisen kasvun keskuksessa. Lisäksi mukaan tulivat vuodesta 2022 alkaen Suomen Energiahoitajien opit. Reiki- ja energiahoitoja tehdessäni sovellan myös muilta hoitajilta oppimaani.

Kehon ja mielen välinen yhteys

Kehon ja mielen välillä vallitseva yhteys oli tullut esille jo aiemmin työssäni sosiaali- ja terveydenhoitoalalla. Se oli tullut esille myös henkilökohtaisessa elämässäni. Aihe kiinnosti minua jo ennen Reiki-menetelmään tutustumista. Vuonna 2002 kävin Alexander-menetelmän kurssin ja innostuin siellä oppimastani kovasti. Kiinnostus aihepiiriä kohtaan johti minut vuonna 2008 Matkamenetelmä-kurssille Tallinnaan. Matkamenetelmän harjoituksissa esille tulleet teemat kuvastivat aiempien kokemusten tallentumista kehoon lihasmuistiin, ”lihasjumeihin”. Kun nämä asiat otettiin käsiteltäväksi harjoituksissa myös lihasmuisti (”lihasjumit”, kutsutaan myös solumuistiksi) lähtivät purkautumaan. Tämä mahdollisti kehon ja mielen palautumisen takaisin luonnonmukaisempaan, terveempään tilaan. ‘Solumuistia’ on tutkinut mm. Bruce Lipton.

Tämä kaikki oppimani uusi oli enemmän kuin mielenkiintoista! Se laajensi käsitystäni ihmisestä kehollisena ja psyykkisenä olentona sekä tunteiden ja stressin vaikutuksesta ihmisiin. Halusin olla mukana oppimassa tästä aiheesta lisää. Mahdollisuus siihen avautuikin Matkamenetelmä-harjoitusten ja kursseilla avustajana toimimisen kautta. Samalla nämä asiat edistivät oman henkisen tieni etenemistä. Myöhemmät kokemukseni Reiki- ja energiahoidon vaikutuksista kehossa ja mielessä rakensivat käsitystäni ihmisestä psyko-fyysisenä kokonaisuutena. Minulla on ollut myös ilo kokeilla fokusointi-harjoituksia ja intuitiivista luentaa kehon ja mielen yhteyteen fokusointi-ohjaaja (Certified Focusing Trainer) Virpi Lehtisen kanssa. Nämä harjoitukset ovat jälleen laajentaneet käsitystäni ihmisestä tunteiden ja kehon tuntemusten kokonaisuutena. Esille on tullut myös tekemäni intuitiivisen luennan ja fokusoinnin yhtymäkohdat. Syksyllä 2021 tutustuin kehoterapeuttiseen TRE-menetelmään ja se laajensi ymmärrystäni ihmisen keho-mieli-yhteydestä ja negatiivisten tunnekokemusten ja traumojen purkamisesta.

Oman henkisen kasvun ja eheytymisen prosessi

Reiki-hoidon harjoittamisen kautta olen saanut kokea oman kokemusmaailmani avartumista ja tunne-elämäni tasapainottumista. Olen saanut kokea myös rentoutumista, vapautumista ja elämänilon lisääntymistä.  Samanlaista kehitystä olen ollut saanut olla seuraamassa hoidettavissani. Myös käsitys hiljentymisestä, rauhoittumisesta ja meditaatiosta osana oman itsen ja muiden hoitamista on avartunut. Joulukuussa 2016 tutustuin Karuna Reikin energioihin käydessäni sen Karuna Reikin Master -kurssin. Karuna Reiki -symbolien saaminen tuntui voimistavan välitettävää energiaa ja luovan uusia ulottuvuuksia hoitamiseen. Matkan varrella myös hoitamisen tavat ovat monipuolistuneet ja hoitojen tekemiseen liittyvä intuitio ja rohkeus on vahvistunut. Samalla energiahoidon tekemiseen on tullut mukaan intuitiivisten kuvien ja tunnelmien luenta.

Opiskelin vuonna 2016 Reiki-opettajaksi (Reiki Master, 3B) Johanna Blomqvistin johdolla. Reikin välittäminen on minulle lahja, jota minulla on mahdollisuus jakaa myös eteenpäin. Sen kautta voin tuoda tasapainoa, elämäniloa ja hyvinvointia myös muiden ihmisten elämään. Haluan myös levittää hoitojen tekemisen taitoa opettamisen välityksellä.

Energiahoitaja välittämässä Reikiä: Hoitohuone Tyynin toiminta

Luonnollinen jatkumo tälle kaikelle on ollut Hoitohuone Tyynin toiminta. Hoitohuone Tyyni on perustettiin mahdollistamaan hoitamista laajemmassa mittakaavassa ja myös Reikin opettamista. Tulevaisuudelta odotan mahdollisuuksia kehittyä energiahoitajana. Lisäksi lemmikkien hoitaminen on osa-alue, johon haluan tehdä muun energiahoitamisen osana. Tällä hetkellä teen myös intuitiivista luentaa energiahoitojen ohella ja osana niitä. Niiden kautta on avautunut aivan uusi merkitysten maailma. Keväällä 2018 hoitovalikoima täydentyi intialaisella päähieronnalla ja intialaista päähierontaa ja Reiki- tai energiahoitoa yhdistävällä hoidolla.

Tammikuusta 2022 alkaen olen opiskellut energeettistä jäsenkorjausta, energiahoidon tekniikoita ja tunnetyöskentelyn naputtelutekniikkaa (EFT-naputtelutekniikka). Olen päässyt syventymään niihin Body Mind Energy Balancing Methodia opiskellessani Suomen energiahoitajien kursseilla.

Aiemmasta työhistoriastani ja koulutuksestani sosiaalialalla koen olevan suurta hyötyä työssäni Reiki- ja energiahoitajana. Sosiaalialan ammattilaisuus antaa hyvän pohjan tehdä hoitamista työnä. Taito kohdata ihmisiä ja hyväksyä heidän elämäntilanteensa sellaisena kuin se on, ovat läsnä myös työssäni energiahoitajana ja opettajana/kouluttajana. Myös halu auttaa, kyky kuunnella ja olla mukana tukemassa asiakkaiden elämänpolkua ovat mukana molemmissa tehtävissä. Näitä pyrin välittämään myös työssäni Hoitohuone Tyynin toiminnan kautta.

Lue lisää hoidoista.

Lue Matka-menetelmästä (The Journey) tarkemmin esim. Elina Jaatisen sivuilta.

Matka-menetelmän (The Journey) englanninkieliset sivut

Sivun pääkuva: Canva.com


Hoitohuone Tyyni

Terhi Hinkka

Energiahoitaja, Reiki Master Teacher, YTM

Uudenmaankatu 33 (parillisten viikkojen tiistait)

00120 Helsinki /

Korppaanmäentie 30 B 20

00300 Helsinki

p. 050-3446673

[email protected]

Ajanvaraukset sopimuksen mukaan


Tekstien ja kuvan copyright: Terhi Hinkka/ Hoitohuone Tyyni