Kvanttihypnoosi

Kvanttihypnoosi energiahoito Helsinki Espoo Vantaa

Kvanttihypnoosi-hoidossa asiakas ohjataan tekemään sisäistä kvanttimatkaa omien tuntemustensa ja sisäisen viisautensa johdattamina. Hoidon aikana sisäiset ja henkiset aistit avautuvat johdattamaan sinne, minne mieli ja keho ohjaa hoitoa.  Hoitaja toimii asiakkaan ohjaajana tässä sisäisessä matkassa ja ohjaa asiakasta luottamaan sisäiseen ohjaukseensa. Kaikki tämä tapahtuu korkeimman rakkauden johdatuksessa.

Asiakkaat voivat kokea hoidossa erilaisia asioita. He voivat kokea erilaisissa ajoissa ja paikoissa tapahtuvia tarinoita. Hoito voi myös edetä pelkkien kehotuntemusten ohjauksessa. Näillä tarinoilla ja tuntemuksilla on yhteys asiakkaan tämän elämän elämäntilanteeseen ja aiempiin kokemuksiin. Kvanttihypnoosi johdattaa sellaisiin kokemuksiin, jotka kaipaavat huomiota ja tulla kerrotuiksi. Se johdattaa niiden tuntemusten äärelle, jotka kaipaavat ulospääsyä kehosta ja mielestä. Nämä ovat niitä asioita, joita hoidossa työstetään, joista irtipäästetään ja joita eheytetään.

Hoito auttaa asiakasta parhaalla mahdollisella rakkaudellisella tavalla.

Kvanttihypnoosi-hoidossa asiakas ohjataan rentoutumaan. Hoitaja johdattaa asiakasta syvemmälle tajunnan tasoilla ja havainnoimaan omia sisäisiä tuntemuksia ja kokemuksia. Hoito tapahtuu hoitopöydällä tai hoitoa etänä tehdessä sängyssä.

Kvanttihypnoosi-menetelmä pohjautuu Dolores Cannon’in Quantum Healing Hypnosis Technique -menetelmään (lyhenteeltään QHHT). Menetelmää on kehittänyt tästä Marjut “Maiju” Saariniemi. Alunperin QHHT-hoidot kestivät 4-6 tuntia. Tällä hetkellä Kvanttihypnoosia-hoitoa tehdään 2-3 tunnin mittaisena. Lue lisää Marjut Saariniemen sivuilta ja Quantum Healing Hypnosis Technique’n sivuilta.

Olen käynyt Kvanttihypnoosikoulutuksen perusteet -kurssin Marjut Saariniemen ohjauksessa. Teen tällä hetkellä kurssiin kuuluvia harjoitushoitoja. Hoidoissa yhdistyy kuitenkin paljon asioita, joita olen tehnyt jo pitkän ajan kuluessa. Niissä on vaikutteita Matka-menetelmästä ja energiahoidoista sekä meditaatioharjoituksista. Vaikka teen harjoitushoitoja voin vakuuttaa, että minulla on tarvittava kyky toimia sisäisen matkasi ohjaajana.

Teen kvanttihypnoosia hoitotiloissani sekä etänä Whatsapp’in välityksellä. Pääset tästä varaamaan aikaa.

Teksti: Copyright: Terhi Hinkka. Saa lainata linkittämällä alkuperäiseen tekstiin.

Kuva. Canva.com