Intuitiivinen luenta

Intuitiivinen luenta: tunnetason ohjausta omalla polullasi

Mitä intuitiivinen luenta on?

Intuitiivinen luenta kuvastaa asiakkaan elämäntilannetta sen tekemisen hetkellä ja avaa siihen etenemisen ja kehittymisen näkökulmia. Intuitiivisessa luennassa on elementtejä, jotka lisäävät itsetuntemusta ja kykyä kuunnella omaa itseä ja omia tunteita.

Intuitiivisen luennan avulla voit etsiä uusia näkökulmia elämääsi, esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä minulle kuuluu tunnetasolla tällä hetkellä?
  • Millaisen uuden ulottuvuuden voisin löytää mieltäni arkarruttavaan kysymykseen tai tilanteeseen?
  • Mihin suuntaan voisin lähteä etenemään elämässäni ja millä tavoin?

Intuitiivisessa luennassa energiahoitaja kertoo asiakkaan energiakentästä nousevia intuitiivisia kuvia ja niihin liittyviä tunnelmia ja tunteita. Intuitiivinen luenta tuo myös toivon, rakkauden ja ratkaisun elementtejä tilanteeseen, jota se kuvaa.

Keskiössä intuitio ja oman itsen kuunteleminen

Intuitiivinen luenta on eräänlaista tunnetasolla tapahtuvaa opastusta vailla yksiselitteisiä vastauksia. Tässä suhteessa se eroaa esim. ennustuksesta, jossa voidaan kertoa konkreettisia vastauksia ja antaa toimintaohjeita. Se ei ole myöskään (mentaali)valmennusta tai koutsausta, jossa pyritään hahmottelemaan tiettyjä päämääriä ja etenemään niitä kohti. Eräänä vertailukohtana voisi olla psykoterapia, jossa tavoitellaan oman itsen ja toiminnan syvempää ymmärrystä sekä niiden kautta avautuvia uusia toimintamalleja. Intuitiivisessa luennassa kuitenkin järjen ja ajatuksen tasoisen käsittelyn sijasta ohjaus tapahtuu asiakkaan ja energiahoitajan intuition kautta.

Ulkoa tapahtuvan tai päämäärähakuisen ohjauksen sijasta ajatuksena intuitiivisen luennan tavoitteena on herätellä asiakasta havainnoimaan omia tuntemuksiaan, näkemään käsitellyssä aiheessa uusia ulottuvuuksia ja kuuntelemaan intuitiotaan.

Luennassa tulee esille asiakkaan ja energiahoitajan intuitiosta kumpuavia näkökulmia, joita rationaalinen älyllinen ajattelu ei tavoita. 

Tunnetason tuominen näkyväksi

Intuitiivisessa luennassa energiahoitaja lukee asiakkaan energiakentässä olevia energioita intuitiivisten kuvien muodossa. Kuvat voivat liittyä asiakkaan elämäntilanteeseen, yleiseen tilaan tai johonkin tiettyyn teemaan tai aiheeseen. Asiakas voi toivoa kuvia liittyen tiettyyn elämän osa-alueeseen tai teemaan.

Kysymys on pohjimmiltaan siitä, millaisia tunteita erilaiset asiat tai elämäntilanteeseen liittyvät seikat herättävät asiakkaassa ja millaisia tunteita ja tunnelmia asiakkaan energiakentässä on parhaillaan yleisesti olemassa. Nämä energiat tai tunnelmat välittyvät intuitiivisessa luennassa asiakkaan energiakentästä nousevien kuvien kautta. 

Intuitiivisten kuvien kuvakielestä

Intuitiivisessa luennassa välitettävät intuitiiviset kuvat noudattavat ns. universaalia kuvakieltä mutta ovat sidoksissa kulttuuriin, jonka osana elämme. Vastaavaa symboliikkaa ja kuvakerronnan kieltä käytetään mm. elokuvissa ja kuvajournalismissa.

Intuitiivisia kuvia ja niiden tulkintaa voi rinnastaa myös unien näkemiseen ja niiden tulkintaan. Unien tavoin intuitiiviset kuvat eivät noudata arkipäivän logiikkaa vaan mielen merkitykset ilmentävät niiden kautta omanlaistansa logiikkaa.

Intuitiivinen luenta: tilaa asiakkaan omalle tulkinnalle

Intuitiiviset kuvat kertovat asiakkaan elämäntilanteesta yleisesti ja kuvia voi pyytää myös toivomastaan aiheesta. Pyrin välittämään kuvat sellaisina kuin ne aistinKuviin liittyy usein myös jokin tunnelma tai tunne. Kerron sen myös samalla. Välitän saamani kuvat mutten lähde tulkitsemaan niiden kantamia merkityksiä tarkemmin. Kerron kuitenkin kuvan tulkinnasta, jos kuva itsessään ikään kuin sisältää tulkinnan elementtejä.

Varsinainen tulkinta jää asiakkaan itsensä tehtäväksi. Kuvien tulkinta ja niihin liittyvä merkityksenanto on henkilökohtaista ja se niveltyy osaksi asiakkaan omaa kokemusmaailmaa ja elämäntarinaa. Tulkinnan tekeminen ja asettaminen osaksi omaan elämään liittyviä merkityksiä jää siitä syystä asiakkaalle itselleen. Intuitiivisesta luennasta voi vastaanottaa sen sisällön, mikä tuntuu koskettavan itseä.

Luennan aikana minulle voi esittää lukemiini kuviin liittyviä kysymyksiä. Vuorovaikutuksen ja keskustelun määrä intuitiivisen luennan aikana määräytyy asiakkaan toiveiden mukaan. Keskustelun kautta voimme asiakkaan halutessa miettiä, mitä kuvat ilmentävät ja millaisia niiden merkitykset ovat suhteessa arkipäivän elämään. 

Lue myös Reiki- ja energiahoidosta sekä chakra-hoidosta.


Terhi Hinkka

Energiahoitaja, Reiki Master Teacher, YTM

Korppaanmäentie 3 / Kemiönkuja 2 (Beauty Savannah’n tilat) ja Korppaanmäentie 30 B 20

00300 Helsinki

p. 050-3446673

terhi.hinkka@gmail.com

Ajanvaraukset sopimuksen mukaan


Tekstin ja kuvan copyright: Terhi Hinkka