Intuitiivinen energiahoito/ Hoitohuone Tyyni, Helsinki

Intuitiivinen energiahoito Helsinki. Reiki-hoidosta voimavaroja arkeen - vahvista sisäistä liekkiäsi.

Intuitiivisella energiahoidolla voidaan käsittää intuition avulla tehtävää energiahoitoa. Intuitiivinen energiahoito suunnataan vahvasti sen saajan kehon tarpeisiin eli hoitoa suunnataan ja räätälöidään hoidon aikana sen mukaan, mitä viestiä asiakaan energiakentästä hoitajalle välittyy. Tällöin hoitajan tapa tehdä hoitoa on hänen intuitionsa ohjaamaa. Hoitajilla on erilaisia tapoja ja kanavia ohjata hoitoa intuitiivisesti. Niihin kuuluvat muun muassa selvätuntoisuus ja -näköisyys sekä intuition soveltaminen muunlaisin tavoin. Intuitiivinen energiahoito näyttäytyy tietynlaisena vastakohtana tavoille tehdä energiahoitoa tietyin ennalta määritellyin ottein ja rutiininomaisin hoitojärjestyksin. Tapoja voi kuitenkin yhdistellä ja käytännössä niitä yhdistelläänkin hoitoa tehtäessä.

Intuitiivisella energiahoidolla voidaan ymmärtää myös esimerkiksi intuitiivisten kuvien lukemista asiakkaalle energiahoidon ohessa. Tällöin asiakkaalle välitetään intuitiivista, hänen energiakentästään lähtöisin olevaa tietoa kuvien muodossa. Lue intuitiivisten kuvien lukemisesta enemmän ja laajemmasta näkökulmasta kohdasta intuitiivinen luenta.

Lue tarkemmin myös Reiki- ja energiahoidosta.

Tekstin ja kuvan copywrite: Terhi Hinkka. Tekstiä saa lainata linkittämällä lähteeseen